Pomiary

Posiadamy specjalistyczny sprzęt do diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń energetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia. W tej dziedzinie posiadamy również bogate doświadczenia związane z lokalizacją uszkodzeń oraz znajdowania przebiegu tras kablowych.

Wykonujemy pomiary sieci stałoprądowych i zmiennoprądowych niskich i wysokich napięć:

  • diagnostyczne,
  • eksploatacyjne.
Usługi
Top