Budownictwo

Główny zakres naszej działalności to kompleksowa obsługa:
  • budów lub przebudów obiektów elektroenergetycznych,
  • remontów i układów ulic,
  • torowisk, rozjazdów oraz układów sterowania zwrotnic,
  • realizacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych,
  • konserwacja i eksploatacja infrastruktury technicznej taboru tramwajowego.
Specjalistyczne zaplecze techniczno-transportowe pozwala nam na:
  • transport drogowy towarów,
  • wynajem i dzierżawę pojazdów samochodowych.

Wykonanie postawionych przed zakładem zadań odbywa się bez względu na warunki pogodowe i jeśli wymaga tego zlecenie w trójzmianowym systemie pracy.

Usługi
Top