Biuro projektowe

Posiadany przez nas sprawny pion projektowo-decyzyjny umożliwia realizację dowolnie dużych i skomplikowanych prac.

Zakres naszej działalności, to m.in:
  • projekty elektroenergetyczne,
  • projekty sieci napowietrznych i kablowych,
  • projekty oświetlenia ulicznego,
  • nadzór autorski,
  • wykonywanie projektów związanych ze wznoszeniem obiektów elektroenergetycznych,
  • uczestnictwo jako branżyści w większych przedsięwzięciach budowlanych,
  • opracowanie analiz i ekspertyz w zakresie elektroenergetyki,
  • projekt infrastruktury drogowej jeśli wymaga tego zadanie.
Usługi
Top