Zrealizowane

Prace zrealizowane

Poniższa lista przedstawia prace zrealizowane przez Zakład Sieci i Zasilania począwszy od 2006r.

  • Poprawa stanu technicznego Mostów Uniwersyteckich Płn. i Płd. w zakresie jezdni i międzymościa, w roku 2016.
  • Montaż osprzętu na linii kablowej 110 kV kierunek stacja GST1 – BST Brzostów w Głogowie w latach 2014-2015.
  • Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na terenie Zakładu Tramwajowego Nr IV we Wrocławiu, w latach 2013-2014.
  • Budowa tramwajowej sieci trakcyjnej w Toruniu, w latach 2013-2014.
  • Wymiana latarń na terenie Oddziału Wrocławia, w latach 2013-2014.
  • Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wr-Siechnice, w latach 2012-2014.
  • Remont torowiska tramwajowego przy ul. Przyjaźni we Wrocławiu, w roku 2013.
  • Remont pętli tramwajowej przy ul. Przyjaźni we Wrocławiu, w roku 2013.
  • Wykonanie prac w zakresie sieci trakcyjnej na stacjach Szklarska Poręba Górna i Piechowice, w roku 2013.
  • Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, w roku 2012.
  • Przebudowa sieci napowietrznej 110kV w Krakowie, w latach 2012-2013.
  • Przebudowa torowiska przy ul. Pułaskiego we Wrocławiu, w roku 2012.
  • Budowa stacji Fiołkowa we Wrocławiu, zrealizowane w roku 2011.
  • Przebudowa stacji Strzegomska we Wrocławiu, w latach 2010-2011.
  • Przebudowa stacji Pułaskiego we Wrocławiu, w latach 2010-2011.
  • Przebudowa stacji Grunwaldzka we Wrocławiu, w latach 2010-2011.
  • Projekt i prac budowlane przy realizacji 110kV w Siechnicach, w roku 2010.
  • Przegląd sieci przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu, w roku 2010.
  • Budowa stacji prostownikowej Bardzka we Wrocławiu, w roku 2010.
  • Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu w latach 2008-2010.
  • Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, w latach 2008-2010.
  • Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu, w latach 2008-2009.
  • Iluminacja mostu Szczytnickiego we Wrocławiu, w latach 2006-2009.
  • Przebudowa sieci el-en. przy ul. Lotniczej we Wrocławiu, w latach 2007-2009.