W trakcie

Prace w trakcie realizacji

Poniższa lista przedstawia prace w trakcie realizacji.

 • Modernizacja linii WN 110 kV S-212 relacji R-Świebodzice – R-Żarów w latach 2017-2018.
 • Oświetlenie parku Leśnickiego we Wrocławiu (projekt i realizacja) w roku 2017.
 • Oświetlenie parku Tysiąclecia we Wrocławiu (projekt i realizacja) w roku 2017.
 • Oświetlenie drogi do kościoła św. Jadwigi we Wrocławiu (projekt i realizacja) w roku 2017.
 • Przebudowa sieci trakcyjnej w ul.Borowskiej w ramach inwestycji – C.H.WROCLAVIA w roku 2017.
 • Przebudowa kabli trakcyjnych przy ul.Kosmonautów we Wrocławiu w roku 2017.
 • Budowa stacjonarnego pomostu przeglądowego dla tramwajów niskopodłogowych w hali nr 3 Zakładu Tramwajowego nr 1 przy ul.Kamiennej w roku 2017.
 • Przebudowa ul.Walczaka na odcinku od ul.Piłsudskiego wraz z rondem w ul.Jagiełły i włączeniem w ul.Warszawską oraz przebudowa ul.Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. – etap II w latach 2016-2017.
 • Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul.I.J.Paderewskiego i ul..Mickiewicza we Wrocławiu w roku 2017
 • Wykonanie instalacji elektrycznych w pojazdach komunikacji miejskiej oraz montaż urządzeń w roku 2017.
 • Wykonanie wszystkich niezbędnych prac dla pakietu robót torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą związanych z inwestycją przy ul.Suchej 1-11 we Wrocławiu – Centrum Handlowe WROCLAVIA w latach 2016-2017.